הדפסה על חומרים מצופים (מלומנטים)

במקרים מסוימים נדרשת הדפסה על חומרים מצופים (מלומנטים) כגון אריזות גמישות.
אנחנו, בש. לרנר, יודעים לתת מענה ופתרון איכותי גם להדפסה על חומרים מצופים.