סגירה מאובטחת / סגירה חכמה (Security and Tamper-evident labels)

מוצרים שונים, בתעשיות שונות, זקוקים לפתרון הדפסה של סגירה מאובטחת/חכמה שמטרתה לשמור על שלמות האריזה והמוצר, עד לפתיחתו.
פתרון דפוס זה, מאפשר מיתוג יוקרתי יותר או במקרים מסוימים – בטוח יותר, לשמירת איכותו של המוצר והפגנת מחויבות לצרכן.
אנחנו בש.לרנר, מודעים לצורך שלכם לשמור על מיתוג הולם ומסייעים גם בהדפסת תוויות בעלות סגירה מאובטחת/חכמה.
פתרון דפוס זה, נכון במיוחד לענף המשקאות האלכוהוליים, לענף הקוסמטיקה והטואלטיקה ולענף הדטרגנטים (מוצרי ניקוי).